ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

โปรโมชั่น

ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพ - สเปน/สวิตเซอร์แลนด์

ชั้นโดยสาร Economy
กำหนดการ จองวันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559
ช่วงเดินทาง ตั้งแต่ตอนนี้ - 31 ตุลาคม 2559
ราคาเริ่มต้น 26,300+ บาท
รายละเอียด

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพฯ - สเปน/สวิตเซอร์แลนด์


* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน
** ราคาดังกล่าว ยกเว้นเดินทางช่วงเทศกาล