ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

โปรโมชั่น

ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพ - เกาหลีใต้

ชั้นโดยสาร Economy
กำหนดการ จองวันนี้ - 31 ตุลาคม 2559
ช่วงเดินทาง ตั้งแต่ตอนนี้ - 31 ตุลาคม 2559
ราคาเริ่มต้น 13,200+ บาท
รายละเอียด

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้
ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด (Economy) เริ่มต้น 13,200+ บาท
ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ (Business) เริ่มต้น 25,000+ บาท

* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน
** ราคาดังกล่าว ยกเว้นเดินทางช่วงเทศกาล