ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

โปรโมชั่น

ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพ - จีน

ชั้นโดยสาร Economy
กำหนดการ จองวันนี้ - 31 ตุลาคม 2559
ช่วงเดินทาง ตั้งแต่ตอนนี้ - 31 ตุลาคม 2559
ราคาเริ่มต้น 7,210+ บาท
รายละเอียด

เงื่อนไข : ตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific
กรุงเทพฯ - จีน
ตั๋วโดยสารชั้นประหยัด (Economy) เริ่มต้น 7,210+ บาท
ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ (Business) เริ่มต้น 17,000+ บาท
* ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมัน
** ราคาดังกล่าว ยกเว้นเดินทางช่วงเทศกาล