มหัศจรรย์ เวียดนาม 3 วัน 2 คืน

พ.ค. - ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน12,900

ทิเบต ลาซา 5วัน 4คืน

23-27 ต.ค.

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน31,599*

ทิเบต ลาซา โปตาลา 6วัน 5คืน

กันยำยน – พฤศจิกำยน 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,599*

คานาสือ เบอร์ชิน ซินเจียง 8 วัน 7คืน

6 – 13 กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน39,999*

ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน

กรกฎาคม – กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,890*

ซีอาน ลั่วหยาง วัดม้าขาว 6 วัน 4 คืน

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,899*

เซี่ยะเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4วัน 3คืน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน23,999*

Amazing Sri Lanka 5 วัน 3 คืน

10 - 14 สิงหาคม 2562

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน31,500

แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต้ 10 วัน 7 คืน

11 - 20 ต.ค. / 8 - 17 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน91,500*

ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

11-15 , 25-29 ก.ย. / 12-16 , 23-27 , 26-30 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900*

เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน

12-16 , 19-23 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน37,900*

กวางเจา-ซัวเถา-เซี่ยเหมิน 6 วัน 5 คืน

18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน45,900


Total 34 Record : 2 Page : << Back [ 1 ] 2