Chaina Tour >> เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน-หังโจว 5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ 12-16 , 19-23 ต.ค. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 37,900*
Hilight Tour

เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน หังโจว 5 วัน 4 คืน 
l หาดไว่ทาน l ขึ้นหอไขมุก l นมัสการเจ้าแม่กวนอิม l วัดผู่จี้
l วัดป่าไผ่ม่วง (จือจู้หลิน) l วัดฝ่าหวี่ l ถนนโบราณเกอฝ่างเจย์
l วัดพระจี้กง l เจดีย์นางพญางูขาว l ล่องเรือทะเลสาบซีหู l กายกรรม ERA


ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท 
เดินทาง 12-16 , 19-23 ต.ค. 62