Chaina Tour >> ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ 11-15 , 25-29 ก.ย. / 12-16 , 23-27 , 26-30 ต.ค. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 32,900*
Hilight Tour

ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง
วัดลามะ กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังอวีเหอหยวน หอเทียนถาน ตลาดรัสเซีย
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงหวน

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท 
เดินทาง 11-15 , 25-29 ก.ย. / 12-16 , 23-27 , 26-30 ต.ค. 62