Other Tour >> Amazing Sri Lanka 5 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์ Amazing Sri Lanka 5 วัน 3 คืน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ 10 - 14 สิงหาคม 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 31,500
Hilight Tour

ชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา 5 วัน 3 คืน (UL) 
ถ้ำดัมบูลลา - อนุราชปุระ - แคนดี้ - ชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว -กอลล์ - โคลัมโบ