Chaina Tour >> เซี่ยะเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4วัน 3คืน

โปรแกรมทัวร์ เซี่ยะเหมิน หนานจิ้ง ถู่โหลว 4วัน 3คืน
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
กำหนดการ กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 23,999*
Hilight Tour

 เที่ยวครบจุดไฮไลท์ / ที่พัก 4 และ 5 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 
- เซี่ยเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน
- จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
- ชมบ้านดินถูโหลวแห่งหนานจิ้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
- หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา
- เกาะกูลั่งหยู หรือ เกาะเปียโน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
- ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน
- อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
- เมนูอาหาร อาหารทะเล, กวางตุ้ง, จีนแคะ, ฮกเกี้ยน