Chaina Tour >> คานาสือ เบอร์ชิน ซินเจียง 8 วัน 7คืน

โปรแกรมทัวร์ คานาสือ เบอร์ชิน ซินเจียง 8 วัน 7คืน
ระยะเวลา 8 วัน 7คืน
กำหนดการ 6 – 13 กันยายน 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 39,999*
Hilight Tour

รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ
- ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหุบเขาอัลไต 
- ชมทะเลสาบวงพระจันทร์ โค้งน้ำมังกรหลับ 
- โค้งน้ำเทวดา โค้งน้ำพระ
- ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสุดอุทยานคานาสือ
- ธารน้ำห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น้ำเออร์ทิค
- นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์ 
- เค่อลามาอี้ เมืองน้ำมันกลางทะเลทราย 
- เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เมืองผีกลางทะเลทรายโกบี
- แกรนด์แคนย่อนแห่งขุยถุน