Other Tour >> มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์ มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กำหนดการ พ.ค. - ต.ค. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 12,900
Hilight Tour

เที่ยวลาว ไหว้พระวัดเชียงทอง พักดี 4 ดาว
ตักบาตรข้าวเหนียว แถมฟรี! ชุดสะบายดี

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท 
เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 62

❌ ราคานี้ไม่รวม ❌
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน