Chaina Tour >> ปักกิ่ง กูเป่ย 6 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์ ปักกิ่ง กูเป่ย 6 วัน 4 คืน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
กำหนดการ พ.ค. - มิ.ย. 62
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 30,500
Hilight Tour

เที่ยวปักกิ่ง กูเป่ย เต็มอิ่มสุดคุ้ม 6 วัน 
-ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
-พระราชวังโบราณกู้กง -พระราชวังอวีเหอหยวน 
-เมืองโบราณกูเป่ย -กายกรรมปักกิ่ง
-กำแพงเมืองจีนด่านซือม่าไถ -สนามกีฬารักนก ด้านนอก
-วัดลามะ -ถนนเฉียนเหมิน
-ถนนหวังฝูจิ่ง -หอฟ้าเทียนถาน -ตลาดหงเฉียว

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 62

Product Title