Chaina Tour >> เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน

โปรแกรมทัวร์ เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ พ.ค. – พ.ย. 2562
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 28,900
Hilight Tour

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน
- เฉิงตู - เม่าเสี้ยน
- อุทยานหวงหลง
- อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
- โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
- ถนนคนเดินควานใจ่เซี่ยงจือ

เดินทาง  พ.ค. – พ.ย. 2562

Product Title