Other Tour >>เที่ยวเมลเบิร์น

โปรแกรมทัวร์ เที่ยวเมลเบิร์น
ระยะเวลา 5 วัน
กำหนดการ เมษยายน - สิงหาคม
สายการบิน
ดาวโหลด
ราคา 45,900 บาท
Hilight Tour

แพ็คเกจรวม :  

>> ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เมลเบิร์น ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Jetstar (H Class)      

>> สัมภาระโหลด 20 กก. พร้อมอาหาร และ เครื่องดื่ม

 >>รถโค้ช รับ ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 

>> ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า

>> ฟรี บัตรเข้าชม Sea Life Melbourne Aquarium & Eureka Skydeck 88

>> รายการทัวร์เต็มวัน 2 รายการ

     1. Great Ocean Road Adventure (396)   

     2. The Penguin Parade – Underground and Penguins Plus (384)  

>> ฟรี ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน นั่งรถโค้ชชมรอบเมือง (เช้า หรือ บ่าย)

 

แนะนำรายการ

วันที่ 1 : เดินทางออกจากประเทศไทย

วันที่ 2 : ถึงเมลเบิร์น เดินทางเข้าที่พักโดยรถโค้ช           ชม Sea Life Melbourne Aquarium

วันที่ 3 : ทัวร์เที่ยวชมรอบเมืองครึ่งวัน (เช้า)หรือ บ่าย       ชม Eureka Skydeck 88

วันที่ 4 : ทัวร์เต็มวัน Great Ocean Road

วันที่ 5 : ทัวร์เต็มวัน The Penguin Parade

วันที่ 6 :  อิสระจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินโดยรถโค้ช

 

 เดือนเมษายน

พฤหัสฯ- อังคาร

เสาร์  - พฤหัสฯ

13-18

15-20

 เดือนพฤษภาคม

พฤหัสฯ- อังคาร

เสาร์  - พฤหัสฯ

04-09, 11-16

06-11

 เดือนกรกฎาคม 

พฤหัสฯ- อังคาร

เสาร์  - พฤหัสฯ

06-11

08-13

 เดือนสิงหาคม 

พฤหัสฯ- อังคาร

เสาร์  - พฤหัสฯ

10-15

05-10