.: Hengchiang tour :.

  • /images/banner/11/11_1.jpg
  • /images/banner/17/17_8.jpg
  • /images/banner/25/25_banner_starwars.JPG
  • /images/banner/26/26_singapore-package-tour.jpg
  • /images/banner/28/28_SLIDE_SUPER_VALUE_HKG4.jpg
  • /images/banner/31/31_slide_india.PNG
  • /images/banner/29/29_SLIDE_HK-Ocean-Park-july-sep 2016.png
Product Title
ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)

สอบถามรายละเอียด
ทัวร์เยี่ยมญาติซัวเถา ทัวร์ไหว้บรรพบุรุษซัวเถาจีน ราคาถูก พาท่านเที่ยวประเทศจีนเ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน26,900

Product Title
ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน BY TG

สอบถามรายละเอียด
ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และพระราชวั...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

Product Title
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เฉิงเต๋อ แหล่งมรดกโลก

สอบถามรายละเอียด
ชมสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ โบราณสถานแห่งมรดกโลก

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน37,900 บาท

Product Title
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซิ โจวจวง 5 วัน 4 คืน

สอบถามรายละเอียด
เซี่ยงไฮ้ - หอไข่มุก - สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ - หาดว่ายทาน - วัดพระหยก - ช้อ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900 บาท

Product Title
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ล่องเรือซันมูนเลค

สอบถามรายละเอียด
ท้วร์ไต้หวัน เที่ยวเมืองไทเป พาล่องเรือซามูลเลน พาเที่ยวชมตลาดฟงเจี้ย วัดเหวินหว...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน22,900 บาท

Product Title
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โผ่วท้อซัว หนิงปอ 6 วัน 5 คืน

สอบถามรายละเอียด
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 วัน 5 คืน จัดพิเศษร่วมเ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน49,800 บาท

Product Title
ทัวร์ฮ่องกง วัดโปลิน วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน

สอบถามรายละเอียด
ด่วน 2 กรุ๊ปช่วงสงกรานต์นี้เท่านั้น ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พาไหว้พระ วัดโปลิน ว...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900 บาท

Product Title
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โผ่วท้อซัว จิ่วหัวซาน 8วัน 7คืน

สอบถามรายละเอียด
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เกาะผู่โถวซาน

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน58,800 บาท

Product Title
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

สอบถามรายละเอียด
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ชมความงามของทะเลสาบเตี๋ยซีไห...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน40,900

Product Title
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน

สอบถามรายละเอียด
ฉางซา - จางเจียเจี้ย – โชว์จิ้งจอกขาว - ภูเขาเทียนเหมินซาน–เทียนเหมินต้ง –ร้านไข...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

Product Title
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง 5 วัน 4 คืน BY TG

สอบถามรายละเอียด
แพคเกจทัวร์คุนหมิง โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ราคาถูกเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ บินตรงโดย...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน27,900 บาท

Product Title
ทัวร์ไหหลำ

สอบถามรายละเอียด
ทัวร์เกาะไหหลำ นั่งรถไฟด่วน - กวางเหลียวหลัง - ชายหาดต้าตงไห่ - วัดหนานซาน - วั...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน26,900 บาท

Package Ocean Park 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน11,800
THE PENINSULA HOTELS PACKAGE B
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน23,900 บาท

จองโรงแรมเพนนินซูล่า

แพคเกจโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

รับทำวีซ่าราคาถูก

แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์