.: Hengchiang tour :.

  • /images/banner/11/11_1.jpg
  • /images/banner/17/17_8.jpg
  • /images/banner/25/25_banner_starwars.JPG
  • /images/banner/26/26_singapore-package-tour.jpg
  • /images/banner/28/28_SLIDE_SUPER_VALUE_HKG4.jpg
  • /images/banner/31/31_slide_india.PNG
  • /images/banner/29/29_SLIDE_HK-Ocean-Park-july-sep 2016.png
Product Title
ซัวเถา 5 วัน 4 คืน (เยี่ยมญาติ 1 วัน)

มิ.ย. - ก.ย. 2559
ทัวร์เยี่ยมญาติซัวเถา ทัวร์ไหว้บรรพบุรุษซัวเถาจีน ราคาถูก พาท่านเที่ยวประเทศจีนเ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน26,900

Product Title
ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน BY TG

ก.ย. - ต.ค. 2559
ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก เที่ยวชมกำแพงเมืองจีน หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และพระราชวั...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,900 บาท

Product Title
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซิ โจวจวง 5 วัน 4 คืน

มิ.ย. - ก.ย. 2559
เซี่ยงไฮ้ - หอไข่มุก - สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ - หาดว่ายทาน - วัดพระหยก - ช้อ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900 บาท

Product Title
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โผ่วท้อซัว หนิงปอ 6 วัน 5 คืน

31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 วัน 5 คืน จัดพิเศษร่วมเ...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน49,800 บาท

Product Title
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

16 - 21 ตุลาคม 2559
ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ชมความงามของทะเลสาบเตี๋ยซีไห...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน40,900

Product Title
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5 วัน

มิ.ย. - ก.ย. 2559
ฉางซา - จางเจียเจี้ย – โชว์จิ้งจอกขาว - ภูเขาเทียนเหมินซาน–เทียนเหมินต้ง –ร้านไข...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน28,900 บาท

Product Title
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง 5 วัน 4 คืน BY TG

มิ.ย. - ก.ย. 2559
แพคเกจทัวร์คุนหมิง โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ราคาถูกเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ บินตรงโดย...

ราคาเริ่มต้นต่อท่าน27,900 บาท

Package Vancouver & Canadian Rockies 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน66900
Package Toronto - Niagara Falls 4 days 3 nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน 62900
Package Taiwan 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน12900
Package Taiwan 4 Days 3 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน14900
Package Ocean Park 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน11,800
Legoland 3 Days 2 Nights
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน10,500
PACKAGES DUBAI 4D 3N TG
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน29,500
COSTA CRUISE SPAIN-ITALY-FRANCE
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน32,900 บาท
แพคเกจทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้นต่อท่านเริ่มต้น 665 €
Self Drive Package NEW ZEALAND North Splendour
ราคาเริ่มต้นต่อท่าน66,900 บาท

จองโรงแรมเพนนินซูล่า

แพคเกจโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์

รับทำวีซ่าราคาถูก

แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์